Adatvédelmi tájékoztató (online felület)

 

A weboldal üzemeltetője a Hangszerbarlang Kft. (a továbbikban adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE alapján az oldal felhasználói, látogatói (a továbbiakban felhasználó) felé az alábbi tájékoztatást adja.

Az adattárolás  lehetséges esetei:

Regisztráció, megrendelés és email küldés:

A weboldal felületéről működtethető regisztrációs és megrendelési rendszeren keresztül az alábbi esetekben és módon végez az adatkezelő személyes adatokkal összefüggő adatkezelést.

Amennyiben a felhasználó a Fejes-Ker Kft.(adatkezelő) oldalán regisztrál és az online felületen keresztül megadott adatai az adatkezelő elektronikus rendszerében tárolva lesznek. Amennyiben a regisztrációt követően nem rendel terméket az oldalon a felhasználó, úgy a személyes adatai nem kerülnek továbbításra, vagy egyéb módon felhasználásra.

Megrendelés esetén a felhasználó megadott személyes adatok egy része – a név és a lakcím - a tároláson kívül a kiszállítást elvégző csomagküldő szolgálat és annak képviselője részére továbbítva lesznek.Ez annak érdekében történik, hogy a kiszállítás megvalósítható legyen.

Amennyiben a felhasználó elektronikus üzenetet küld a weboldal felületéről, vagy önálló üzenetben, úgy a felhasználó elektronikus levelezési címe az adatkezelő levelezési rendszerében megjelenítésre és megőrzésre kerül. A levelet teljes tartalmában tárolja a levelezési rendszer, így a levélben feltüntetett egyéb személyes adatok is megőrzésre kerülnek.

Az adatkezelő személye:

A fenti adatokhoz kizárólag az adatkezelő – aki a levelező rendszer kizárólagos és a weboldal üzemeltetője és jogosultja – fér hozzá.

Adatkezelő neve és elérhetősége:

Hegyes Gergő Gábor

Cím: 4025 Debrecen Egyetem sgt. 11/a

Email: fejesker@gmail.com

Az adatkezelés célja és jogcíme:

Az adatkezelést az adatkezelő a kiszállítás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban, valamint a számla kiállítása során és annak érdekében végzi.

Az levelezési rendszerben az email cím tárolása a felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében történik.

Az adatkezeléshez az felhasználó a regisztrációval vagy megrendelés leadásával hozzájárulását adja.

Az oldalról történő email küldésével a felhasználó hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő levelezési rendszerében a felhasználó email címe tárolva legyen.

Felhasználói jogok:

  •          Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez
  •          Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
  •          Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;

Az adatkezelés megszűnése:

Az adatkezelő az adatok nyilvántartási rendszerében rendszerben történő tárolását a felhasználó kérésére haladéktalanul köteles megszüntetni.

Tisztelettel:

Fejes-Ker Kft.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fentieket tudomásul vettem hozzájárulok a regisztráció, a megrendelés vagy az email küldés során közölt bármely személyes adatom fenti úton történő kezeléséhez:….

Kérem a korábban közölt személyes adatim kezelésének megszüntetését:…..